Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Photo 24.09.13 15 25 02.jpg

Bygg og utstilling

Følgjande har bidrege til bygg og utstilling i Ulltveit-Moe senter for klimaviten hjå Norsk Bremuseum.

Bygg og utstilling

Følgjande har bidrege til bygg og utstilling i Ulltveit-Moe senter for klimaviten hjå Norsk Bremuseum.

Utarbeiding av fagleg innhald i utstillinga

Forskningsdirektør Dr. Jan S. Fuglestvedt, CICERO - senter for klimaforskning

Prof. Jon Ove Hagen, Universitetet i Oslo

Prof. Peter Haugan, Bjerknes Centre for Climate Research, Universitetet i Bergen

Dr. Miriam Jackson, Norges Vassdrags- og Energidirektorat

Prof. Eystein Jansen, Bjerknes Centre for Climate Research, Universitetet i Bergen

Prof. Atle Nesje, Bjerknes Centre for Climate Research, Universitetet i Bergen

Dr. Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt

Prof. Olav Orheim, styreleiar Norsk Bremuseum, har vore leiar av arbeidet

Cand. scient. Karen Weichert, Norsk Bremuseum, har vore sekretær for arbeidet

 

Arkitektur, byggentreprenør og utstillingsdesign

Arkitekt: Sverre Fehn (sjå NRK-dokumentar med Fehn)

Bygg: Veidekke Entreprenør AS

Utstilling: Sarner Ltd., London

 

Følgjande har gjeve gåver og tilskot til nybygg og utstilling

Umoe AS v/Jens Ulltveit-Moe

Det Kongelige Norske Miljøverndepartement

Innovasjon Norge

Sparebanken Vest

UNI-fondet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fjord1 Fylkesbaatane

Sogndal kommune

Sognekraft AS