Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

IMG_8818,0-red.jpg

Det mobile bremuseet

I perioden 2004-2009 reiste ein representant frå Norsk Bremuseum rundt på skular med Det mobile Bremuseet, ein koffert full av små eksperiment om bre og is.

Det mobile Bremuseet

I perioden 2004-2009 reiste ein representant frå Norsk Bremuseum rundt på skular med Det mobile Bremuseet, ein koffert full av små eksperiment om bre og is. Opplegget var ein del av Den kulturelle skulesekken i regi av Sogn & Fjordane Fylkeskommune, og vart svært godt motteke av elevar og lærarar. Gjennom ein dobbeltime fekk elevane lage skuringsstriper, sjå korleis bresprekker blir til og oppleve luftbobler i tusen år gamal bre-is.

Vi har no lagt til rette eksperimenta slik at alle kan gjennomføre dei heime eller i ein skuletime. Opplegget passar for born i grunnskulen, og er opprinneleg laga for 5.klasse. Start gjerne timen med å vise ein kort filmsnutt relatert til brear. Vi har brukt eit utdrag frå filmen ”Istid” for å vekkje interesse for temaet.

Deretter kan ein dele inn klassen i seks grupper, som rullerer mellom dei seks postane (eksperimenta). OBS: På post 6 treng ein ekte bre-is!

 

Post 1: Trykksmelting av is
Post 2: U- og V-dalar
Post 3: Skure-is
Post 4: Sylinder med sand og vatn
Post 5: Bresprekkar
Post 6: Drypp-is

 

Aktuelle kompetansemål (K06):

Geografi etter 4-årssteget:
- bruke (bilete, film og andre) kjelder for å fortelje om viktige landskap og landsskapsformer i Noreg
Geografi etter 7.årssteget:
- …forklare kva istida hadde å seie for danning av landskap og heile landet
Naturfag etter 2.årssteget:
- gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene
Naturfag etter 7.årssteget:
- undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og hvordan de har blitt dannet
- beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
- forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
Naturfag etter 10.årssteget:
- undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen
Mangfold i naturen - forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene