Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Foto av brear

Her har Norsk Bremuseum samla foto av brear som visuelt syner utviklinga til nokre breutløparar frå Jostedalsbreen. Dei eldste bileta er frå heilt attende til 1800-talet.

Foto av brear

Her har Norsk Bremuseum samla foto som visuelt syner utviklinga til nokre utvalde brear frå Jostedalsbreen og nærområdet. Dei eldste bileta er frå heilt attende til 1800-talet. På heimesidene til seksjon for bre, is og snø hjå Noregs Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) finn du ei stor database med foto av fleire brear i Noreg.

Briksdalsbreen i Olden

 

Bøyabreen i Fjærland

 

Supphellebreen i Fjærland

 

Vetle Supphellebreen i Fjærland

 

Haugabreen i Jølster