Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Kva skjer?

Kva skjer? Her finn du nyhende og kva som er aktuelt ved Norsk Bremuseum.

Retting av feil i Årsmeldinga for 2016

Pål Gran Kielland

Det har diverre sneke seg inn ein liten feil i Årsmeldinga for 2016. Årsmeldinga vert sendt til alle livsvarige medlemer av Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, samt ymse samarabeidspartnarar.

Feilen som no er retta opp var at styreleiar Atle Nesje stod oppført som styremedlem. Dette beklagar vi på det sterkaste, og legg difor ut ein PDF av Årsmeldinga for 2016 her på heimesida vår.

Elles kan vi informere om at vi til no har hatt ein god sesong med auke i besøkstalet.

Bokbymammut i Fjærland

Pål Gran Kielland

Helga 26.-27.august er det mammutsal i Bokbyen. Her er mange nyinnkomne bøker, og det er halv pris på dei aller fleste bøkene denne helga. Ta gjerne med barna - to fine barneavdelingar! 

Foto: Gaute D. Bøyum.

Foto: Gaute D. Bøyum.

Nyt utsikta frå det nye torget i Mundal, midt i Bokbyen.  Kombinér med tur til Norsk Bremuseum, Bøyabreen eller tur til ein av dei 12 trimpostane i Fjærland. Bok-kafeen og hotell-kafeane er opne.

Butikkane er opne kl 10-16 (Straumsvågs antikvariat 10-18)
 
Kontakt gjerne Bokbyen på tlf. 57 69 22 10 eller post@bokbyen.no
Følg Bokbyen på facebook.com/bokbyen.
 
 
Velkomen til ei triveleg helg i Fjærland!

Ladestasjon for elbil

Pål Gran Kielland

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten har nyleg fått etablert ladestasjon for elbil på parkeringsplassen.

Ladestasjonen vart sett opp og driftast av Grønn Kontakt, og støttar alle nyare elbilar. Her er det 2 hurtigladarar (50kW DC) og 2 stk flexiladarar(22kW AC). Hurtigladarane gjer det mogleg å fylle opp batteriet på ein elbil mykje raskare enn med ein vanleg stikkontakt. På 15-30 minutt har du lada batteriet ditt og kan køyre elektrisk vidare. For full oversikt over Grønn Kontakts ladenettverk, kan du laste ned Grønn Kontakt sin ladeapp eller sjå www.gronnkontakt.no. 

- Grønn Kontakt arbeidar for å gjera det så enkelt som mogleg å køyre elbil, og vi er særs glade for å kunne tilby lading hjå Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten. Ladestasjonen supplerar vår allereie tilstedeværing på Vestlandet og vi kjem til å bygge enno fleire ladestasjonar i området i tida som kjem, seier Ole Henrik Hannisdahl, Dagleg Leiar i Grønn Kontakt. 

Noregs finaste plass for lading av elbil? (Foto: Pål Gran Kielland)

Noregs finaste plass for lading av elbil? (Foto: Pål Gran Kielland)

Direktør hjå Bremuseet, John Brekke, uttalar fylgjande om ladestasjonen: - Å kunne tilby ein ladestasjon til våre gjester, bygdafolket og andre som køyrer gjennom Fjærland passar jo ypparleg med vår profil som bremuseum og klimasenter. Vi takkar for at Grøn Kontakt kom til oss og viste interesse for etableringa av ladestasjon, og samarbeidet har gått utruleg fint! Vi formidlar kunnskap om bre og klima til mange menneske kvart år, og i fjor fekk vi besøk av 72 000 gjester frå ulike land verda rundt. Det er viktig for oss å kunne vise gjestane våre moglegheitene som ligg i det å køyre elektrisk, særleg med tanke på ein grøn og berekraftig framtid som gjer at vi kan ta betre vare på miljøet og klimaet enn det vi gjer i dag. Jorda er tross alt den einaste heimen vi har...
 

Fjærland Guiding

Pål Gran Kielland

Fjærland byr på eit mylder av moglegheiter for deg som vil på guida fjelltur eller bretur. Både spektakulære og krevjande, men også enklare og samstundes minneverdige naturopplevingar.

Frå Skeidsnipa-traversen (foto: Pål G. Kielland).

Kan det hende at du er fjellvand, men ynskjer nokon med lokalkunnskap til å bli med på turen? Eller er du lite turvand og ynskjer ein guide som fører deg trygt både opp og ned bratte lier, eller inn og ut av frodige dalar? Vi kan formidle kontakt til den rette turleiaren for deg!

Enkelt terreng i Bøyadalen (foto: Pål G. Kielland).

Fjærland Guiding består av eit eige nettverk av lokalkjende og røynde fjellførarar. Spør oss eller kontakt dei. Det er også mogleg med tur- og overnattingspakkar i Fjærland.

Besøk Fjærland Guiding for å finne ditt tureventyr!

God jul og godt nytt år

Pål Gran Kielland


Takk for 2016 og god jul til alle!

Godt nytt år og velkomen attende til Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten i 2017. Sesongstart 2017 er 1. april.

Helsing oss hjå Norsk Bremuseum