Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Kva skjer?

Kva skjer? Her finn du nyhende og kva som er aktuelt ved Norsk Bremuseum.

Bremålingar i Fjærland

Pål Gran Kielland

Norsk Bremuseum har utført dei årlege frontposisjonsmålingane av tre brear i Fjærland. Dei regenererte delane av Bøyabreen og Supphellebreen ligg i år 5 meter lengre fram i høve fjoråret. Utviklinga av desse varierer ut i frå kor is- og snørasa legg seg kvart år.
 
Den tredje breen som Norsk Bremuseum målar, Vetle Supphellebreen, trakk seg 4 meter attende frå 2012. Målingane på denne breen vert gjort direkte på ein aktiv brearm frå iskappa til Jostedalsbreen.

 Vetle Supphellebreen oktober 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

Vetle Supphellebreen oktober 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

I år skal vi også starte med frontposisjonsmålingar på Haugabreen i Jølster. Denne brearmen kjem ut frå platåbreen Myklebustbreen som er Noregs åttande største bre.

 Haugabreen august 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

Haugabreen august 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

Målingane er gjort for NVE (Noregs Vassdrags- og Energidirektorat).