Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Kva skjer?

Kva skjer? Her finn du nyhende og kva som er aktuelt ved Norsk Bremuseum.

Ny heimeside

Pål Gran Kielland

Endeleg fekk Norsk Bremuseum ny og meir moderne heimeside! Den er er no tilpassa alle typer einingar; datamaskin, nettbrett og smarttelefon. 

Heimeside_skjermdump.jpg

Før hadde vi heimesida på dei tre språka norsk, engelsk og tysk. No tilbyr vi også enkle nettsider på 8 ekstra språk for å dekke behovet til stadig fleire nasjonalitetar.

Vi takkar GASTA i Sogndal for samarbeidet med utviklinga av ny heimeside!