Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

2011-Tunsbergdalsbreen_morgan_gibson_2011.jpg

Lenkjer

Norsk Bremuseum har samla lenkjer til tema vi synest er relevante. Her kan du finne informasjon om glasiologi, polområda og klima. Vi anbefalar og å prøve deg fram sjølv med hjelp av ulike søkjemotorar.

Lenkjer

Norsk Bremuseum har samla lenkjer til tema vi synest er relevante. Her kan du finne informasjon om glasiologi, polområda, klima og geofag. Vi anbefalar og å prøve deg fram sjølv med hjelp av ulike søkjemotorar.

 

Glasiologi

All About Glaciers - vevside frå The National Snow and Ice Data Center (på engelsk)

Das Gletscherarchiv - mange bilete (på tysk)

International Glaciological Society (på engelsk)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Seksjon for bre, is og snø

Svalbard Museum

Icebound - forsking på Svalbard sitt isdekke

World Glacier Monitoring Service - Organisasjon som samlar og presenterer data om breendringar frå heile verda (på engelsk)

 

Polområda

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) (på engelsk eller tysk)

Australian Antarctic Division (på engelsk) 

Norsk Polarinstitutt 

Polaråret - den offisielle nettsida til Polaråret 2007-2008

The British Antarctic Survey (på engelsk)

Polarhistorie.no - multimedia, artiklar, persongalleri og tidslinje over norsk polarhistorie

 

Klima Og Miljø

Bjerknes Centre for Climate Research 

Tograder.no - portal om klimakunnskapen

CICERO - Senter for klimaforskning 

Forskning.no - nettavis med forskingsnyheiter frå Noreg og utlandet

FN sitt klimapanel IPCC (på engelsk)

Globalcarbonatlas - Vevside med karbonatlas for verda

Meteorologisk Institutt 

Klimafilm - nettstad som gir ein innføring om klima

Nettverk for miljølære - eit internettbasert opplæringstilbod for bærekraftig utvikling

yr.no - teneste frå Meteorologisk Institutt og NRK med vêrvarsel og klimatema

Norsk Klimastiftelse - ei stifting som arbeidar for utvikling og bruk av klimavenleg teknologi og nye energiformar

NASA Climate Change - NASA sin nettstad om klimaendringar med læreressursar

Extreme Ice Survey (EIS) - eit fotoprosjekt som dokumenterer breanes endringar i ekstreme områder

Framtiden i våre hender - jobbar mellom anna med grøne tips om korleis du kan kutte i klimagassutslepp

Den Grøne Tråden - Blogg om klima og miljø frå barnehage til vidaregåande i Gloppen kommune

 

GEOFAG

Geoforskning.no - populærvitskapeleg nettavis som formidlar nyhende frå dei geofaglege forskingsmiljøa

Norges Geologiske Undersøkelse - institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmasser og grunnvatn i Noreg

Norges Geotekniske Institutt (NGI) - geoteknisk fagmiljø og eit ledande senter for forsking og rådgjeving innan ingeniørrelaterte geofag

 

Fjærland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - data frå målestasjonar ved Bøyumselva og Flatbreen

Meteorologisk Institutt - data frå vêrstasjonen ved Norsk Bremuseum