Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Lenkjer til undervisningsressursar

På desse nettsidene finn du lenkjer til undervisningsressursar om bre og klima.

Lenkjer til undervisningsressursar

 

På desse nettsidene finn du lenkjer til undervisningsressursar om bre og klima:

Icemap - Lær om siste istids isdekke over Eurasia! Interaktiv kart, video og enkle forklaringar.

Skulesidene til 2°C - Her finn du undervisingsopplegg, ressursar og tema tilpassa læreplanens kompetansemål.

naturfag.no - Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa

Miljølære - Verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling i skulen

Global oppvarming - Eit Viten-program med animasjonar og oppgåver

Klimaløftet i skulen - Klimaløftet er regjeringa si satsing på klimainformasjon til folket

Enovas Energiutfordring - Enova si satsing på born, for ei miljøvenleg omlegging av energibruken i Noreg

Den naturlige skolesekken - Skal auke miljøengasjementet og kunnskapen om bærekraftig utvikling i grunnopplæringa

Polarisen - svensk nettstad frå vitensenteret Universeum. Om brear, polaris og klima - med interaktive oppgåver

Polarhistorie.no sin skoleportal- quiz, kryssord og temakart relatert til norsk polarhistorie. Knytta til læreplanmål.
 

Animasjonar/multimedia:

Multimedia om havstraumar og korleis dei blir påverka av global oppvarming. Polaråret og forskning.no.

Tidsline over jorda sitt klima - forskning.no

Drivhuseffekten - multimedia frå forskning.no

Isbrear - multimedia frå forskning.no

Isbresimulator - her kan du bestemme utviklinga til ein bre heilt sjølv!Partnarar innan utdanning for miljø og berekraft:

Aurelia - Tysk organisasjon som driv med utdanning innan miljø og berekraftig utvikling (tysk/engelsk)