Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Litteratur

På denne sida finn du eit utval litteratur om tema brear, landskap og klima, mellom anna bøker/ hefte, kart, fagartiklar, faktaark og aktuelle lenkjer. 

Litteratur

På denne sida finn du eit utval litteratur om tema brear, landskap og klima, mellom anna bøker/ hefte, kart, fagartiklar, faktaark og aktuelle lenkjer. Dei som er merka med pris kan du tinga (porto kjem i tillegg) og kjøpe på Bremuseet. Alle prisar er utan garanti.

 

Bøker / hefte

 • Andreassen, L.M. & Winsvold S.H. (eds.) 2012: Inventory of Norwegian glaciers. 249,- kr
 • Blom, K. & Winther, J.G. 2008: Snø, is og klima. 229,- kr.
 • John, B. 1996: Fjærland, A Norwegian fjordside settlement. 30,- kr.
 • John, B. 1996: How glaciers move. 25,- kr.
 • John, B. 1999: Walks in the world of ice. 30,- kr.
 • Karlsen, O. G. 1992: Ei verd av is. 10,- kr.
 • Kolstad, E. & Paasche, Ø. 2009. Hva er klima. 159,- kr.
 • Nesje, A. 2012. Brelære. 2. utgåve. 329,- kr.
 • Norsk Klimastiftelse, 2012: 2°C - Arktis smelter. Nr. 01. 100,- kr.
 • Orheim, O. 2009. Norske isbreer. 299,- kr.
 • Solheim, E. 2007: Jostedalsbreen. 98,- kr.
 • The Royal Society. 2010. Climate Change: a Summary of the Science. 10,- kr.
 • Weichert, K. 2008. Jostedalsbreen. 198,- kr
 • Weichert, K. 2009. Klima i endring. 60,- kr.
 • Wold, B. & Ryvarden, L. 1996. Jostedalsbreen - Norges største isbre. 149,- kr.

 

 

Kart (kan tingast frå www.ngu.no)

 • Aa, A.R. og Sønstegaard, E. 1995: FJÆRLAND 1317 I. Kvartærgeologisk kart, 1:50 000. NGU.
 • Lutro, O. & Tveten, E. 1988: Berggrunnskart Sogn og Fjordane, 1: 250 000. NGU.
 • Sigmond, E.M.O. - Gustavson, M. - Roberts, D. 1984: Berggrunnskart over Norge, 1:1 000 000. NGU.

 

Fagartiklar (digitale kopiar kan sendast på epost ved førespurnad)

 • Aa,A. R. 1982: Ice movements and deglaciation in the area between Sogndal and Jostedalsbreen, western Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 3/82, 179- 190.
 • Aa, A. R. 1991: Kvartærgeologi i Fjærland. HSF. Kurshefte til geologikurs ved Norsk Bremuseum.
 • Aarseth, I. 1992: Utviklingen av landskapet på Vestlandet. Naturgeografi i Vest-Norges fjord- og dalstrøk, Statens lærerkurs på Voss 1992.
 • Björnsson, H. 1992: Jökulhlaups in Iceland. Annals of Glaciology, 16.
 • Heinz, N. Mammuten - kvartærtidens pelskledde elefant.
 • Hofsøy, A.M. & Mjanger, I. 1989: Kvartærgeologiske undersøkelser i Bøyadalen, Balestrand kommune. Kandidatoppgåve ved HSF. Upubl.
 • Kallbekken, S. 2005. 10 myter om klima. Cicerone 5.
 • Mangerud, J. 1992: Naturlige klimavariasjonar. Naturen nr.2
 • Nesje, A. & Kvamme, M. 1991: Holocene glacier and climate variations in western Norway. Geology vol. 19, p. 610-612.
 • Nesje, A. 1990: Klimautvikling gjennom dei siste 1000 år Geonytt 4.
 • Nesje, A. 1993: Klima- og brevariasjoner i Jostedalsbreområdet gjennom de siste 10.000 år Geonytt 4.
 • Nesje, A. & Whillans I. M. 1994: Erosion of Sognefjord, Norway. Geomorphology 9, 33-45.
 • Nesje, A. 1999: Kystnære breer i Norge vokser. Årsaken er økt vinternedbør på 90-tallet. Cicerone 4.
 • Nesje, A. m.fl. 2000: Vestlandsværet etter siste istid: Mer ustabilt enn antatt Cicerone 2.
 • Nesje, A. 2004: Et fortidsperspektiv på fremtiden. Cicerone 1.
 • Nesje, A. 2004: Væråret 2003- mot normalt?
 • Nesje, A. 2006: Isbreene smelter- havnåvået stiger.
 • Nesje, A. m. fl. 2006: Dramatisk for norske isbreer i framtiden. Cicerone 1.
 • Nesje, A. 2010: Fjords of Norway: Complex Origin of a Scenic Landscape. I Geomorphological Landscapes of the World av Piotr Mignon (Red.).
 • Orheim, O. 1970: Glaciological investigations of Store Supphellebre, West-Norway. Norsk Polarinstitutt, Skrifter nr. 151, (5-48).
 • Sollid, J. L. & Sørbel, L. 1994: Distribution of glacial landforms in Southern Norway in relation to the thermal regime of the last continental ice sheet. Geografiske Annaler, 76 A, 1-2.
 • Winkler, S. 1995: Front variations of outlet glaciers from Jostedalsbreen, Western Norway, during the twentieth century. NGU Bulletin, 431, 33-47.

 

Andre artiklar og faktastoff (faktaark kan lastast ned)

 

Lenkjer

Glasiologi / brear

All About Glaciers - vevside frå The National Snow and Ice Data Center (på engelsk)
Das Gletscherarchiv - mange bilete (på tysk)
International Glaciological Society (på engelsk)

Glaciers Online - Bilete og forklaringar av brerelaterte tema frå heile verda (på engelsk og tysk)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Brekontoret
Svalbard Museum

 

Polområda

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) (på engelsk el. tysk)
Australian Antarctic Division (på engelsk)
Dansk Polarcenter
GEO.de - Videos - med m.a. PC-animasjonar om Antarktis (på tysk)
Norsk Polarinstitutt
Polaråret - den offisielle nettsida til Polaråret 2007-2008
The British Antarctic Survey (på engelsk)
The State of the Canadien Cryosphere (SOCC) - med m.a. aktuell informasjon om isen i Arktis (på engelsk)

 

Klima

Bjerknes Centre for Climate Research
CICERO - Senter for klimaforskning
Forskning.no - nettavis med forskingsnyheiter frå Noreg og utlandet
FN sitt klimapanel IPCC (på engelsk)
Meteorologisk Institutt
Nettverk for miljølære - Et internettbasert opplæringstilbud for bærekraftig utvikling
yr.no - teneste frå Meteorologisk Institutt og NRK med vêrvarsel og klimatema