Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Nytt

Kva skjer? Her finn du siste nytt om aktuelle ting ved Norsk Bremuseum, om brear og klima, eller om lokale saker innan reiseliv og guiding.

Bremålingar i Fjærland

Pål Gran Kielland

Norsk Bremuseum har utført dei årlege frontposisjonsmålingane av tre brear i Fjærland. Dei regenererte delane av Bøyabreen og Supphellebreen ligg i år 5 meter lengre fram i høve fjoråret. Utviklinga av desse varierer ut i frå kor is- og snørasa legg seg kvart år.
 
Den tredje breen som Norsk Bremuseum målar, Vetle Supphellebreen, trakk seg 4 meter attende frå 2012. Målingane på denne breen vert gjort direkte på ein aktiv brearm frå iskappa til Jostedalsbreen.

Vetle Supphellebreen oktober 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

Vetle Supphellebreen oktober 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

I år skal vi også starte med frontposisjonsmålingar på Haugabreen i Jølster. Denne brearmen kjem ut frå platåbreen Myklebustbreen som er Noregs åttande største bre.

Haugabreen august 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

Haugabreen august 2013. Foto: Pål Gran Kielland.

Målingane er gjort for NVE (Noregs Vassdrags- og Energidirektorat).