Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Nytt

Kva skjer? Her finn du siste nytt om aktuelle ting ved Norsk Bremuseum, om brear og klima, eller om lokale saker innan reiseliv og guiding.

Mammutar kjem til Norsk Bremuseum!

Pål Gran Kielland

Mammutar_Sarner.png

Endeleg kjem istidsdyra heim til Norsk Bremuseum. Dette er ein del av ein pedagogisk leikepark utanfor museet. Det vert talar, morosam underhaldning og spanande overraskingar ved opninga.

Den ullhåra mammuten var ein mammutart som levde i dei nordlegaste områda av Eurasia og Nord-Amerika frå om lag 5 millionar år sidan og fram til slutten av siste istid for omlag 11.000 år sidan. Takka vere funn av frosne og uttørka kadaver er dette den forhistoriske dyrearten som er best kjend, både når det gjelder utsjånad og levevis. I tillegg til heile kadaver er det gjort store mengder funn både av heile skjelett, støyttenner, tenner, mageinnhald og avføring. Det er også gjort fleire funn Noreg, nesten alle i Gudbrandsdalen.

Utryddinga av ullhåra mammut skuldast at leveområda deira forsvann på same tid som moderne menneske trengte inn i dei områda som var att på jakt etter byttedyr. Sidan mammutar var store dyr med langsam reproduksjon, var dei sårbare for jaktpresset og vart utrydda både i Eurasia og Nord-Amerika på slutten av siste istid.