Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Nytt

Kva skjer? Her finn du siste nytt om aktuelle ting ved Norsk Bremuseum, om brear og klima, eller om lokale saker innan reiseliv og guiding.

Retting av feil i Årsmeldinga for 2016

Pål Gran Kielland

Det har diverre sneke seg inn ein liten feil i Årsmeldinga for 2016. Årsmeldinga vert sendt til alle livsvarige medlemer av Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, samt ymse samarabeidspartnarar.

Feilen som no er retta opp var at styreleiar Atle Nesje stod oppført som styremedlem. Dette beklagar vi på det sterkaste, og legg difor ut ein PDF av Årsmeldinga for 2016 her på heimesida vår.

Elles kan vi informere om at vi til no har hatt ein god sesong med auke i besøkstalet.