Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Profil

Grafisk profil for Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Denne profilhandboka skal vere ei viktig rettesnor for å vise korleis vi ønskjer å framstå i dialogen med brukarane. Samstundes skal profilen vere med å skape identiteten til bresenteret.

Føremålet med Norsk Bremuseum er å samle, skape og spreie kunnskap om brear og klima. Stiftinga si verksemd omfattar naturvitskaplege og kulturhistoriske fagfelt. Bremuseet syner samspelet i naturen og mellom natur og menneske - gjennom avansert filmteknikk, interaktive modellar og dine eigne eksperiment med ekte bre-is. Norsk Bremuseum er for det nyfikne mennesket. Vårt merkeløfte er Bre og Klima - kunnskap til ettertanke. Gjennom den grafiske profilen skal vi profilere oss som eit utstillingsvindu for forsking, og ha eit aktivt samarbeid med ulike fagmiljø.

For behov som ikkje vert omfatta i denne profilhandboka, kan denne manualen nyttast som referanse for designen.


Lukke til!

John Brekke

Direktør

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten

 

Denne grafiske profil er utarbeida i 2007 av Gasta design & kommunikasjon as.
For evt. spørsmål: tlf. 57 62 77 70, e-post: post@gasta.no - Web: www.gasta.no