Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

IMG_6905_a-web.jpg

Skulebesøk og ekskursjon til Norsk Bremuseum

Norsk Bremuseum har fleire tilbod for skuleklassar og studentar.

Skulebesøk og ekskursjon

Fjærland har kanskje verdas vakraste uteklasserom. Vi hjå Norsk Bremuseum har fleire faglege tilbod for skuleklassar og studentar som passar både i museet og ute i det breforma landskapet.

Museet har tilsett ein eigen fagansvarleg som jobbar med undervising og formidling retta mot elevar, studentar, born og publikum generelt. Lærarar bør i alle tilfelle avklare undervisingsopplegg med fagansvarleg på førehand slik at det blir tilpassa den einskilde klassen eller gruppa på best mogleg måte. Vi er særs fleksible på opplegga vi gjennomfører og ynskjer alle elevar, studentar og lærarar velkomen til fagleg interessante besøk hjå oss. Ring eller send gjerne epost for bestilling av fagleg opplegg.

Direkte kontakt fagansvarleg:

Pål Gran Kielland, M.Sc Naturgeografi og breførar

Tel: 41028363

Epost: pgk[at]bre.museum.no

PS: Dersom fagansvarleg er oppteken med andre klassar eller grupper, eller ikkje har høve til å bidra, så kan vi hjelpe til med undervisingsmateriell slik at lærar sjølv kan gjennomføre opplegget.

Faglege aktivitetar

NB: tidsbruken for dei ulike aktivitetane kan variere og tilpassast den einskilde klassen eller studentgruppa.

  • Orientering om bredanning og klima i resepsjonen (10 min)

  • Panoramafilmen om Jostedalsbreen av Ivo Caprino (20 min)

  • Utstillinga på eiga hand med oppgåver eller undervisingshefte (45-60 min)

  • Orientering om breforma landskap på taket til Norsk Bremuseum (10 min)

  • Den interaktive opplevingsutstillinga "Klima i endring" (15 min)

  • Ekskursjon til brearmane i Fjærland, med ekskursjonshefte (60 - 120 min)

  • Forelesing i feltstasjonen om ynskt tema innan naturgeografi, glasiologi, klima, geologi - spør oss! (30-60 min)

  • Klimaundervising; karbonfotavtrykk, klimatiltak, klimatilpassing (2 t 30 min) NB: denne aktiviteten er for vidaregåande elevar.

 

Turar på fjell og bre

  • Heildags fjelltur til Flatbreen med naturgeografisk guiding og brelære (6-8 timar; juni, august og september. 100 kr per person) NB: denne aktiviteten passar best for vidaregåande elevar og studentar som tek naturvitskaplege fag.

  • Bretur; heildagsaktivitet. Kontakt oss for meir informasjon og prisar.