Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Visste du at...

Norsk Bremuseum gjev deg svar. Visste du at... Jostedalsbreen er den største breen på det Europeiske fastlandet? Det finst 2534 brear i Noreg? Jostedalsbreen ikkje er ein rest frå siste istid?

Det finst 2534 brear i Noreg?

Gasta Design

Det finst 1252 brear i Sør-Noreg og 1282 i Nord-Noreg. Arelaet dei dekkjer i Sør-Noreg er 1523 km2 og i  Nord-Noreg 1169 km2. På Svalbard finst det 2128 brear som dekkjer eit areal på 36 591 km2.

Vetle Bøyabreen 2014. Foto: Pål Gran Kielland.

Vetle Bøyabreen 2014. Foto: Pål Gran Kielland.