Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Visste du at...

Norsk Bremuseum gjev deg svar. Visste du at... Jostedalsbreen er den største breen på det Europeiske fastlandet? Det finst 2534 brear i Noreg? Jostedalsbreen ikkje er ein rest frå siste istid?

Jostedalsbreen er den største breen på det Europeiske fastlandet?

Gasta Design

Jostedalsbreen dekkjer eit areal på 474 km2 og er om lag 80 km lang. Fleire plassar er islaget over 500 m tjukt, t.d. under Fåberstølsbreen og aust for Kjenndalskruna. Ismassen til Jostedalsbreen svarer til om lag 300 000 millionar badekar med vatn, heile Noreg sitt vassbruk i 100 år. Meir informasjon kan du få på sida om Jostedalsbreen nasjonalpark.

Bøyabreen 2014. Foto: Pål Gran Kielland.

Bøyabreen 2014. Foto: Pål Gran Kielland.