Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Uten_navn_Panorama1-red.jpg

Pedagogisk Leikepark

Pedagogisk leikepark hjå Norsk Bremuseum i Fjærland.

Pedagogisk Leikepark

I mai 2014 vart den interaktive "Pedagogiske Leikeparken" hjå Norsk Bremuseum ferdigstilt. Leikeparken er mynta mot born og unge spesielt, der dei kan lære om istidsdyret den ullhåra mammuten, kva havnivåstiging er og korleis ein morene vert danna.

Fyrste delen av leikeparken vart opna i mai 2013, då mammutfamilien vart avduka.

I mai 2014 kom siste delen av leikeparken, med interaktive utstillingar der gjestane kan lære om havnivåstiging og korleis ein morene vert danna.

Ullhåra mammutar.

Havnivåstiging.

Kva er ein morene?

Utstillinga om havnivåstiging er ein miniatyr av landskapet i Fjærland rundt Norsk Bremuseum, der museet ligg mellom bratte fjell på deltaflaten ved fjorden. Korleis kan global oppvarming påverke breane og vatnet, slik at havet stig?

Kva er ein morene? Utstillinga inneheld ekte morenesand og tre brear som kan skubbast mellom fjella for å danne ein morene. Gøymt nede i morenesanden kan du finne spanande fossil av prehistoriske dyr!

Uteområdet med den pedagogiske leikeparken. Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum.