Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Nytt

Kva skjer? Her finn du siste nytt om aktuelle ting ved Norsk Bremuseum, om brear og klima, eller om lokale saker innan reiseliv og guiding.

Filtering by Tag: Jostedalsbreen

Rapport frå bremålingane i 2017

Pål Gran Kielland

Vetle Supphellebreen går mot trenden og rykkar fram i 2017, medan Haugabreen trekk seg attende.

Ved fronten av Vetle Supphellebreen i byrjinga av november 2017. Foto: Pål Gran Kielland.

Ved fronten av Vetle Supphellebreen i byrjinga av november 2017. Foto: Pål Gran Kielland.

For oss breinteresserte er det alltid gode nyhende når ein bre veks og rykkar fram. Vetle Supphellebreen rykka fram for tredje året på rad, med snaue 2 meter i 2017. Vi byrja med frontposisjonsmålingar av breen i 2011 og breen viste attendetrekking dei fyrste åra. I måleperioden har breen totalt sett gått 4 meter fram, eller med andre ord heldt seg stabil. Eit overskot av snø i måleperioden kan forklare utviklinga til Vetle Supphellebreen. Ser vi på Meteorologisk Institutts vær- og klimadata så har målestasjonen som står ved Norsk Bremuseum totalt sett registrert nedbørsmengder over normalen i perioden 2011-2017. Store snømengder kan vera ein del av forklaringa på breen sitt framrykk dei seinare åra. Saman med faktorar som temperatur, breiddegrad, høgde over havet, terrenget (brattheit og solinnstråling) og nærleiken til havet (maritimitet) er nedbør ein del av eit komplisert samspel som fører til danning og endring av brear. Det er særleg forholdet mellom  vinternedbør og sommartemperatur som styrer breens balanse frå år til år.

Haugabreen etter ferskt snøfall i november 2017. Foto: Pål Gran Kielland.

Haugabreen etter ferskt snøfall i november 2017. Foto: Pål Gran Kielland.

Haugabreen sette personleg negativ rekord då den gjekk 18 meter attende i 2017. Sidan vi starta målingar på denne breen så har den minka med totalt 53 meter. Det er også her ein auke i nedbør når vi ser på vêrdata frå nærliggande målestasjonar, men nedbøren har tydelegvis ikkje vore nok til å bremse smeltinga. I tillegg må ein hugse på at breen sin reaksjonstid på endringar i  klima er forseinka. Sidan brear i all hovudsak er styrt av vinternedbør og sommartemperatur, vil endringar av desse klimaparameterane bli gjenspegla av breen. Mykje snø og/eller låg temperatur fører til av breane veks, medan lite snø og/eller høge temperaturar gjer at breane smeltar.

Frontendringane viser korleis lengda på breen endrar seg frå år til år, og er eit bilete på korleis brevolumet endrar seg over tid. Endringane ein kan sjå på ein brefront er ein forseinka reaksjon på endringar i massebalanse. Reaksjonstida til breane avheng mellom anna av lengd, brattleik og friksjonen mot underlaget. Kring Jostedalsbreen varierar reaksjonstida til utløparane stort sett mellom 3 og 30 år.

Elles sjå NVE sine heimesider for meir informasjon om breane våre.

Blåisen tittar fram

Pål Gran Kielland

Brevandringsesongen startar litt seinare i Fjærland, enn på meir populære og lett tilgjengelege brear verda over. Supphellebreen, eller Flatbreen som den også kallast, byrjar no å bli klar for dei som ynskjer bretur i særklasse og i god avstand frå overbefolka turistmagnetar.

Supphellebreen (Flatbreen) 29. juni 2016. Foto: Pål Gran Kielland, Norsk Bremuseum.

Tenk å koma seg opp til denne majestetiske brearmen som sig ut av iskappa til Jostedalsbreen. Det startar med ein litt krevjande men samstundes fantastisk tur på god sti opp frå Rødseter i Supphelledalen på 50 meter over havet, og opp til brefronten på om lag 1000 meter over havet. På breen er det mogleg å koma seg ned i skumle sprekkar i isen, klatre i steile isveggar og steppe over spanande snøbruer. Dette kan virke skummelt og utfordrande, men med lokalkjende og røynde breførarar blir dette ein bombetrygg oppleving. Eit eksklusivt ekstratilbod er å krysse denne kolossale ismassen for å bestige ein av dei omkringliggande nunatakkane som ruvar opp av isen. Frå desse toppane kan du oppleve ein samansmelting av bre, fjell og fjord i eit vilt landskap som verkar å ligge laaangt unna sivilisasjonen. Men på same tid kan du kike ned i Fjærlandsfjorden og sjå korleis brebygda Fjærland ligg nett plassert attmed den rolege Fjærlandsfjorden.

Bre, fjell, fjord - og folk! Foto: Gaute D. Bøyum august 2013.

Korleis få til tur her, lurar du kanskje på? Og kva med mat og overnatting? Svaret er enkelt. Nede i Supphelledalen ligg nemleg Rødseter Inn, ein gamal gard som delvis har blitt ombygd til gjestehus, hotel eller som dei kallar det sjølv 'a small boutique hotel'. Her tilbyr dei aktivitetar på fjell og bre etter kva ein måtte ynskje, til dømes kinderegget av ein tur - bre-fjell-fjord - til Myrhaugsnipa 1443 meter over havet. Eit alternativ for guida turar i Fjærland får du også hjå Mountaingoat Guiding.

I tillegg kan du gå ein roleg tur i bygda, padle kajakk på Fjærlandsfjorden, eta lunsj på eit av hotella i Mundal, sykle, blade i bøker i Bokbyen eller ta det obligatoriske besøket hjå oss - Norsk Bremuseum. 

Spektakulær luksus - det finn du i Fjærland.

Sesongopning med ny design 1. april

Pål Gran Kielland

I vinter har vi fornya heile utstillinga i museet. Mellom anna med ein ny interaktiv utstilling om global oppvarming!

Frå og med 1. april kan du oppleve Norsk Bremuseum i ny drakt. Opningstidene er 10:00 - 16:00.

 

Vi har allereie tjuvstarta sesongen i påska med besøk av grupper, arrangement ved Fjærland Sogelag og ope for alle 1. påskedag.

Snøen ligg framleis på bakken rundt museet, noko som betyr at den pedagogiske leikeparken enno ikkje er heilt klar til bruk. Men med renovert og oppgradert hovudutstilling, med ny design og oppfriska fargar, samt filmen om Jostedalsbreen av Ivo Caprino og den fantastiske klimautstillinga, så ligg det til rette for eit spanande og lærerikt besøk hjå oss.

Velkomen til Norsk Bremuseum sesongen 2016!

PS: i år fyller vi 25 år.